Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Hỗ trợ Ứng dụng Porofessor

Trong lúc chơi, tôi gặp thông báo lỗi với một hình ảnh poro buồn.

Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do:

  • Máy chủ Riot đang gặp sự cố. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với tôi nếu sự cố không tự khắc phục trong vòng 24 giờ.
  • Máy chủ Porofessor không hoạt động. Trong trường hợp này, vui lòng đợi vài giờ và thử lại
  • Bạn đang chơi trên máy chủ Garena. Máy chủ Garena chưa được hỗ trợ và có lẽ sẽ không bao giờ :( Tôi rất tiếc.
  • Bạn đang chơi ở chế độ trò chơi không được hỗ trợ. (Chế độ luyện tập / Coop vs AI)
  • Bạn đang chơi trên PBE. Máy chủ PBE chưa được hỗ trợ và có lẽ sẽ không bao giờ :( Tôi rất tiếc.