Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Hỗ trợ Ứng dụng Porofessor

Liên hệ với tôi

Vui lòng liên hệ với tôi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, qua discord (trebonius#7449), hoặc email (trebonius@wargraphs.gg) và giải đáp giúp tôi TẤT CẢ những câu hỏi dưới đây:

  1. Miêu tả vấn đề bạn đang gặp phải càng chi tiết càng tốt
  2. Khu vực và tên triệu hồi sư của bạn
  3. Quốc gia bạn đang sống
  4. Tệp nhật ký được tạo bởi ứng dụng (đi tới settings -> create logs zip và gửi cho tôi tệp đã tạo)
  5. Số lượng màn hình bạn có, độ phân giải của chúng và tỷ lệ mở rộng (có thể xem trong cài đặt của Windows)
  6. Bạn đang chơi lol ở chế độ toàn màn hình, không viền hay cửa sổ?
  7. Chế độ trò chơi sử dụng khi xảy ra sự cố (nếu xảy ra khi đang chơi)
  8. Bạn cài đặt ứng dụng khi nào / vấn đề bắt đầu xảy ra khi nào / xảy ra lần cuối khi nào?
  9. Trước đó đã cài đặt overwolf trên máy tính của bạn chưa? Nếu đã từng thì đó là khi nào (một ngày gần đúng là được)?
  10. Ảnh chụp màn hình của sự cố (nếu có thể)