Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Hỗ trợ Ứng dụng Porofessor

Màn hình ứng dụng máy tính trống trơn và biểu tượng tải xoay tròn liên tục / Không có hình ảnh

Nếu ứng dụng trên máy tính trông giống một trong hai hình sau:

Điều này xảy ra khi ứng dụng của bạn không thể truy cập máy chủ porofessor. Có thể gây ra bởi phần mềm chống virus (nếu có), tường lửa (nếu có), bộ lọc kiểm soát của phụ huynh (nếu có thiết lập bộ lọc trên máy tính hoặc trên kết nối). Hãy thử tắt chúng để xem có gì thay đổi không.
Nếu không được, điều này có thể liên quan đến cấu hình sai trong kết nối của bạn. Để khắc phục, hãy mở chương trình nhắc lệnh trên máy tính và nhập như sau:

  • "nslookup porofessor.gg" (không có dấu ngoặc kép) rồi nhấn enter.
  • "nslookup www.leagueofgraphs.com" (không có dấu ngoặc kép) rồi nhấn enter.
Nếu 37.187.230.190 không xuất hiện hai lần trong cửa sổ này (một lần sau mỗi lệnh được nhập), nghĩa là nguyên nhân có thể đến từ cấu hình internet. Trong trường hợp đó, hãy làm theo hướng dẫn trên trang này: https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/setting-up-1.1.1.1/windows/, rồi khởi động lại máy tính.

Nếu 37.187.230.190 xuất hiện hai lần (và CHỈ TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY), tiếp theo hãy mở menu Start.
Tìm chương trình notepad, kích chuột phải -> Run as administrator. Sau đó, trong chương trình notepad, nhấp vào File -> Open a File.
Trong ô "filename" ở phía dưới của cửa sổ tệp đang mở, hãy nhập "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts".
Trong tệp này, nếu có bất kỳ dòng nào chứa cdn2.porofessor.gg hoặc lolg-cdn.porofessor.gg, hãy xóa các dòng đó
Sau đó, ở cuối tệp, thêm một dòng mới, "37.187.230.190 cdn2.porofessor.gg" (không có dấu ngoặc kép và dấu #).
Tiếp theo, thực hiện tương tự trên một dòng mới khác với "37.187.230.190 lolg-cdn.porofessor.gg" (không có dấu ngoặc kép). Sau đó lưu tệp
Khi hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính