Z powodu awarii infrastruktury Riot (systemu obserwowania meczów), dane na żywo nie są obecnie dostępne w witrynie dla regionów (LAS). Awaria nie ma wpływu na działanie aplikacji. Przepraszamy za niedogodności

Wsparcie aplikacji Porofessor

Okno aplikacji w wersji desktop jest puste i widoczna jest tylko ikona wczytywania / Obrazy nie są wyświetlane

Jeśli okno aplikacji w wersji desktop wygląda tak, jak na następujących ilustracjach:

Oznacza to, że nie może się ona połączyć z serwerami Porofessor. Może to wynikać z ustawień programu antywirusowego (jeśli dotyczy), zapory ogniowej (jeśli jest włączona) lub filtra nadzoru rodzicielskiego (jeśli jest uruchomiony na komputerze lub w lokalnej sieci). Spróbuj wyłączyć te narzędzia i sprawdź, czy rozwiąże to problem.
Jeśli nie, przyczyna może leżeć po stronie nieprawidłowej konfiguracji połączenia. Aby to naprawić, otwórz wiersz poleceń na komputerze i wpisz następujące komendy:

  • "nslookup porofessor.gg" (bez cudzysłowu) i naciśnij klawisz Enter.
  • "nslookup www.leagueofgraphs.com" (bez cudzysłowu) i naciśnij klawisz Enter.
Jeżeli adres serwera 37.187.230.72 nie zostanie wyświetlony dwukrotnie w tym oknie (po wpisaniu każdej z komend), oznacza to, że źródłem problemu jest najprawdopodobniej konfiguracja połączenia internetowego. W takim przypadku wykonaj czynności opisane na stronie: https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/setup/windows/, a następnie uruchom ponownie komputer.

Jeśli adres serwera 37.187.230.72 nie został wyświetlony dwukrotnie (i TYLKO W TEJ SYTUACJI), otwórz menu Start systemu.
Znajdź skrót do Notatnika, kliknij prawym przyciskiem myszy -> Uruchom jako administrator. W Notatniku kliknij odnośnik Plik -> Otwórz plik.
Następnie, w polu wyszukiwania w oknie wyboru pliku (przy wierszu „Nazwa pliku”), wpisz: "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts".
Usuń wszystkie wiersze w pliku zawierające cdn2.porofessor.gg lub lolg-cdn.porofessor.gg
Na samym końcu pliku dodaj nowy wiersz: „37.187.230.72 cdn2.porofessor.gg” (bez cudzysłowu).
Następnie powtórz czynność w kolejnym wierszu, wprowadzając wartość: „37.187.230.72 lolg-cdn.porofessor.gg” (bez cudzysłowu). Zapisz plik.
Po ukończeniu wszystkich czynności uruchom ponownie komputer