Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Wsparcie aplikacji Porofessor

Aplikacja Porofessor nie jest widoczna na ekranie wyboru bohaterów

  • Czy grasz przez serwis Garena? Jeśli tak, to nie ma na to sposobu, bo serwis Garena nie jest obsługiwany.
  • Czy na komputerze zainstalowany jest którykolwiek z następujących programów: CryptoCSP, ViPNet CSP, ViPNet Local Signature Service? Jeśli tak, spróbuj je odinstalować, gdyż mogą stanowić źródło problemu
  • Sprawdź ustawienia Porofessor i upewnij się, że opcja wyświetlania przy wyborze bohaterów nie jest wyłączona. Sprawdź również, czy aplikacja Porofessor jest uruchomiona podczas wyboru bohaterów.
  • Nawet jeśli korzystasz z jednego monitora, komputer może czasami błędnie rozpoznawać dodatkowy monitor. Naciśnij sekwencję klawiszy Windows + P, a następnie upewnij się, że wybrana jest pierwsza opcja (tylko ekran komputera)
  • Alternatywnie, możesz odinstalować Overwolf (pamiętaj, by najpierw wyłączyć aplikację w pasku narzędzi obok zegara systemowego), a następnie zainstalować ponownie Porofessor z linku: https://porofessor.gg/pl/download