Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Wsparcie aplikacji Porofessor

Treści wyświetlane w aplikacji desktop wyglądają dziwnie (nienaturalnie linie / rozmyty obraz) / kursor myszy nie jest widoczny

Najczęściej ma to związek z ustawieniem o nazwie „Przyspieszenie sprzętowe”.
Problem można łatwo rozwiązać, wyłączając Przyspieszenie sprzętowe w opcjach Overwolf. W tym celu uruchom aplikację Overwolf na komputerze, przejdź do ustawień i odznacz pole „Przyspieszenie sprzętowe” w zakładce „Ogólne”. Następnie uruchom ponownie komputer