Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Hỗ trợ Ứng dụng Porofessor

Nội dung hiển thị trông kỳ lạ trong ứng dụng máy tính (nội dung có các dòng lạ / không nhìn rõ) / Con trỏ chuột biến mất

Điều này rất có thể là do cài đặt trong phần "Hardware Acceleration".
Có thể dễ dàng khắc phục bằng cách tắt tùy chọn Hardware Acceleration trong Overwolf. Để thực hiện, hãy mở ứng dụng Overwolf trên máy tính, vào phần cài đặt, trong tab "General", bỏ tick ở ô "Hardware Acceleration". Sau đó khởi động máy tính