Λόγω μια διακοπής στη Riot (σύστημα θεατή) σε κάποιες περιοχές (BR, LAS), τα δεδομένα ζωντανών παιχνιδιών δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα για αυτές τις περιοχές. Η εφαρμογή, όμως, δεν επηρεάζεται. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία

Υποστήριξη Εφαρμογής Porofessor

Ξεκινώ μία επανάληψη / ζωντανό παιχνίδι και παραμένει σε μια μαύρη οθόνη / δεν ξεκινά

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του LoL σας είναι ενημερωμένη. Εάν έχετε πολλές εγκαταστάσεις lol στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι όλες είναι ενημερωμένες.