Λόγω μια διακοπής στη Riot (σύστημα θεατή) σε κάποιες περιοχές (KR), τα δεδομένα ζωντανών παιχνιδιών δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα για αυτές τις περιοχές. Η εφαρμογή, όμως, δεν επηρεάζεται. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία

Informations légalesIdentification Hebergeur:

OVHcloud
SAS au capital de 10 000 000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.Identification éditeur:

Wargraphs SAS
SAS au capital de 1000 €
66 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France
SIRET: 89185220400017 - SIREN: 891852204 (RCS Paris)
Contact page