Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Wsparcie aplikacji Porofessor

Włączyłem powtórkę/grę i widzę tylko czarny ekran / nie mogę uruchomić gry

Upewnij się, że LoL jest zaktualizowany do najnowszej wersji. Jeśli na komputerze zainstalowana jest więcej niż jedna kopia gry, zaktualizuj je wszystkie do najnowszej wersji.