Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Wsparcie aplikacji Porofessor

Baner reklamowy jest zbyt duży i zasłania zawartość / zawartość nie mieści się w oknie

Ten problem występuje najczęściej z powodu nieprawidłowych ustawień ekranu. Przejdź do Ustawień systemu Windows -> Ułatwienia dostępu. Pierwszy suwak powinien znajdować się w początkowej pozycji, jak na obrazie poniżej:


Jeśli zmiana powoduje nadmierne oddalenie obrazu, przejdź do ustawień ekranu i dostosuj procentową wartość przybliżenia.