Λόγω μια διακοπής στη Riot (σύστημα θεατή) σε κάποιες περιοχές (BR, LAS), τα δεδομένα ζωντανών παιχνιδιών δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα για αυτές τις περιοχές. Η εφαρμογή, όμως, δεν επηρεάζεται. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία

Υποστήριξη Εφαρμογής Porofessor

Η εγκατάσταση απέτυχε / Η απεγκατάσταση απέτυχε

Το θέμα βρίσκεται στη τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία της εφαρμογής: Overwolf. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο this page. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει παρακαλούμε συμπληρώστε αυτή τη φόρμα https://support.overwolf.com/support/tickets/new. Ευχαριστούμε!