Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Wsparcie aplikacji Porofessor

Błąd instalacji / Nieudana instalacja

Problem wynika z zastosowanej do opracowania aplikacji technologii Overwolf. Wykonaj czynności opisane na tej stronie. Jeśli nie rozwiąże to problemu, wypełnij ten formularz https://support.overwolf.com/support/tickets/new. Dziękujemy!