เนื่องจากการหยุดทำงานของ Riot (ระบบผู้ชม) ในบางภูมิภาค (KR) ขณะนี้ข้อมูลเกม Live ไม่สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์สำหรับภูมิภาคเหล่านั้น แต่แอปจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ขออภัยในความไม่สะดวก

การสนับสนุนสำหรับแอป Porofessor

การติดตั้งล้มเหลว/โปรแกรมถอนการติดตั้งล้มเหลว

ปัญหาเกิดจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาแอป: Overwolf โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้านี้ หากไม่ได้ผล โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้https://support.overwolf.com/support/tickets/new ขอบคุณ!