เนื่องจากการหยุดทำงานของ Riot (ระบบผู้ชม) ในบางภูมิภาค (KR) ขณะนี้ข้อมูลเกม Live ไม่สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์สำหรับภูมิภาคเหล่านั้น แต่แอปจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อ

If you want to contact me, send me an e-mail: trebonius@wargraphs.gg

If you need help with the Porofessor desktop app, please follow all the instructions on this page. I will not be able to help you if you don't follow those instructions first.

You can also contact me on Discord: https://discord.gg/sETupGR

You can also send me an email using the following form:

The information collected in the survey are recorded in a file by WARGRAPHS based on your consent. They are collected for the time necessary for the resolution of your request by WARGRAPHS and for 5 years from the closing of the request. You can access to your data, rectify them, request their deletion or exercise your right to limit the processing of your data. You can withdraw your consent to the processing of your data at any time. Consult our privacy policy (intégrer un lien vers la politique de confidentialité) for more information about your rights. To exercise these rights or for any question about the processing of your data in this process, you can contact us at: trebonius@wargraphs.gg If you believe, after having contacted us, that your "Personal data rights" are not respected, you can address a complaint to the relevant control authority.