Vì thiếu sót của Riot (hệ thống khán giả) ở một số vùng (KR), dữ liệu trận đấu trực tiếp hiện đang không khả dụng trên trang web dành cho những vùng đó. Tuy vậy ứng dụng sẽ không bị ảnh hưởng. Xin lỗi vì sự bất tiện này

Người chơi này không ở trong trò chơi, vui lòng thử lại sau. Trò chơi phải đang ở màn hình tải hoặc trò chơi phải bắt đầu rồi.Porofessor
Bạn có biết?
Nếu trận đấu chưa bắt đầu, bạn cũng có thể sao chép và dán cuộc thảo luận sảnh trò chơi vào mục tìm kiếm trang chủ để lấy thống kê của đồng đội.