เนื่องจากการหยุดทำงานของ Riot (ระบบผู้ชม) ในบางภูมิภาค (BR, LAS) ขณะนี้ข้อมูลเกม Live ไม่สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์สำหรับภูมิภาคเหล่านั้น แต่แอปจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ขออภัยในความไม่สะดวก

เกมปัจจุบัน