Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Hỗ trợ Ứng dụng Porofessor

Tôi đã khởi chạy lol nhưng không đăng nhập được vào Porofessor

  • Bạn có đang chơi trên Garena không? Nếu vậy, Garena không được hỗ trợ, tôi rất tiếc.
  • Bạn đã cài đặt một trong các phần mềm sau trên máy tính của mình chưa: CryptoCSP, ViPNet CSP, ViPNet Local Signature Service? Nếu có, hãy gỡ cài đặt vì chúng có thể là nguyên nhân của vấn đề
  • Nếu không, hãy gỡ cài đặt Overwolf (trước tiên, đảm bảo rằng bạn thoát Overwolf trên thanh taskbar ẩn cạnh đồng hồ) và sau đó cài đặt lại Porofessor từ https://porofessor.gg/vn/download
  • Nếu cách này không giải quyết được vấn đề, hãy thử gỡ cài đặt lol hoàn toàn khỏi máy tính và sau đó cài đặt lại. Tuy tỷ lệ khá hiếm nhưng có thể một số thành phần lol được cài đặt trên máy tính đã lỗi thời và ngăn chặn giao tiếp giữa ứng dụng và LoL