Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Summoner tiada dalam game, sila cuba sebentar lagi. Game perlu berada di paparan loading atau sudah bermula.
Sila pastikan kawasan yang dipilih adalah betulPorofessor
Adakah anda tahu ?
Jika game masih belum bermula, anda boleh copy paste chat di lobi ke dalam ruangan carian laman utama untuk mengetahui stats teman sepasukan anda.